Reacties van klanten
Realisatie bouwproject

Diensten
Tarieven
Onze troeven
Te huur
Contact
Partners
Home
E-mail

Uw vakantiewoning onze zorg !!!

Mistral, storm, bliksem, leegstand, uitpuilende brievenbus, schade, vandalisme, lekken,..... wij zijn ter plaatse om tijdig in te grijpen. 

 

 

Standaard service pakket :

Bij bezoek van uw woning zijn volgende zaken standaard inbegrepen :

Onze werkwijze :

De agenda van de bezoeken wordt in samenspraak met de eigenaar vastgelegd in functie van het aantal gewenste bezoeken. Het aantal bezoeken kan per maand verschillen i.f.v. het al dan niet leegstaan van de woning. De jaarlijkse vaste prijs wordt berekend op basis van het vooraf vastgelegd aantal bezoeken. De controles vallen op wisselende dagen, een vast schema is immers te snel gekend door ongewenste bezoekers. De bezoek-abonnementen worden aangegaan voor een periode van 6 maand.

Aan de hand van een checklist worden alle bovenvermelde zaken uitgevoerd en genoteerd. Na elk bezoek ontvangt u per mail een verslag met digitale foto's.

Indien wij schade constateren en zelf in staat zijn het probleem binnen maximaal 2 werkuren op te lossen, zullen wij onmiddellijk optreden om verdere schade te beperken/vermijden & om verplaatsingskosten uit te sparen ( tenzij anders is overeengekomen ).
Gaat het om grotere werken dan vragen wij steeds voorafgaandelijk akkoord om deze te laten uitvoeren door beroepsmensen of door onszelf.

Bijkomende diensten :

 

Diensten | Tarieven | Onze troeven | Te huur | Contact | Partners | Home

Copyright © 2005 Webgids bvba
e-mail : info@provence-gardiennage.be
algemene voorwaarden

français | english

Diensten
Tarieven
Onze troeven
Te huur
Contact
Partners
Home
E-mail

Diensten
Tarieven
Onze troeven
Te huur
Contact
Partners
Home
E-mail